» Anarchy - Als Alternatief??? >>>>>
-ANARCHY - ALTERNATIEF?
De kortst mogelijke omschrijving van anarchisme zou kunnen luiden; het streven naar de grootst mogelijke orde met de minst mogelijke dwang.

VORMEN VAN ANARCHISME

anarchoCUMMUNISME>
Het anarchocommunisme is een stroming binnen het anarchisme, die zich het vormen van een communistische samenleving ten doel stelt.
In tegenstelling tot marxistische communisten, hechten anarchocommunisten geen waarde aan ideeŽn als voorhoedepartij en dictatuur van het proletariaat.
(het proletariaat of de arbeidersklasse is de klasse in een kapitalistische, industriŽle maatschappij "die uitsluitend van haar arbeid leeft en niet van de winst van een of ander kapitaal" -Friedrich Engels-.
Ook wel de voornaamste revolutionaire tegenstrever van de bezittende/heersende klasse(n) binnen het kapitalisme. Doel van de proletarische strijd is om het kapitalisme en de "burgerlijke democratie" omver te werpen en te vervangen door een socialistisch economisch en politiek regime.

anarchoKAPITALISME>
(='anarchistisch kapitalisme') is een radicale variant van het libertarisme waarbij het spel van de vrije economische krachten oftewel het kapitalisme door geen enkele vorm van overheidsbemoeienis wordt geremd. In het zuivere anarchokapitalisme is de staat volledig afgeschaft en daarmee is er ook geen belastingheffing meer. Voor de 'gewone burger' is dan ook het opvallendste kenmerk van de anarchokapitalistische samenleving dat er niemand aan de deur komt die belasting eist of andere afgedwongen dienstbaarheid en dat ieders bruto-inkomen ook tevens netto-inkomen is en voor 100% naar eigen inzicht besteed mag worden. De openbare diensten en voorzieningen die nu worden bekostigd met belastinggelden, zoals wegen of dijken, zullen in een anarchokapitalistische samenleving in prive handen zijn en er zal op vrijwillige basis worden betaald voor de bouw en het onderhoud ervan.Iedereen is afhankelijk van vrijwillige bijdragen - door ruil of gift - om voor voldoende middelen voor zijn levensonderhoud, onderdak, sociale zekerheid en wat dies meer zij te zorgen. Alles wat mensen gebruiken en nodig hebben of produceren wordt door de vrije marktkrachten gereguleerd. Voor overheidsdiensten als veiligheid, recht, onderwijs en gezondheidszorg kan men eveneens een beroep doen op particuliere bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en andere aanbieders van deze diensten. Overigens kunnen binnen een anarcho-kapitalistische maatschappij deze diensten ook aangeboden worden door niet-commerciŽle instellingen zoals mutualiteiten, vakbonden of soortgelijke instellingen die bekostigd worden door betalende leden. Binnen een anarcho-kapitalistische samenleving kunnen heel goed ook socialistische verbanden als communes, werkgemeenschappen e.d. bestaan, ook weer bekostigd door betalende leden. Op die manier lijkt er dus uiteindelijk toch weer een soort van overheid te ontstaan, waarbij het lidmaatschapsgeld de belasting is. Het grote verschil is echter dat dit dan op vrijwillige basis gebeurt, in tegenstelling tot een gangbare overheid die iedereen dwingt om zich aan haar te binden.
Volgens critici echter zal er nog altijd een (minimale) staatsbelasting nodig zijn om een kostbare defensiemacht te onderhouden om eventuele agressieve buitenlandse mogendheden af te schrikken. Pas als op de hele wereld geen grote staten met legermachten meer zijn zou volgens hen ook geen belasting meer nodig zijn. Een gelijksoortig probleem doet zich voor met geld zelf.
De meeste Europese anarchisten, die veelal een 'linkse' signatuur hebben, zijn echter tegenstanders van een vrije markt.

anarchoSYNDICALISME>
De vlag van de anarchosyndicalisten is schuin zwart-rood. De rood-zwarte vlag is een belangrijk symbool van de internationale libertaire arbeidersbewegingen. De kleuren symboliseren de basisprincipes en doelen: rood staat voor materiŽle en sociale gelijkheid en het zwart uit de anarchistenvlag staat voor vrijheid en solidariteit. In andere duidingen staat rood voor het syndicalisme en zwart voor de anarchie.
-Dit is een verbinding van anarchisme en revolutionair syndicalisme. Doorgaans erkennen anarchisten de vakbeweging en omgekeerd erkennen syndicalisten de anarchistische arbeiderscollectieven. Historisch gezien was de Confederaciůn Nacional del Trabajo (CNT) in Spanje de meest invloedrijke en machtigste anarchosyndicalistische vakbond. Ze had in dertiger jaren van de twintigste eeuw meer dan een miljoen leden en had een beslissende invloed op de Spaanse arbeidersbeweging. Na de fascistische machtsovername door generaal Franco werd de CNT verboden. De Federaciůn Anarquista Ibťrica (FAI) was de militante tak van de CNT. De CNT en de FAI speelden tijdens de Spaanse Burgeroorlog van 1936 tot 1939 een belangrijke rol in de strijd tegen de troepen van Franco.
"WHOEVER THEY VOTE FOR,WE ARE
UNGOVERNABLE!!"

anarchoPACIFISME>
Anarchopacifisme (samengesteld uit anarchisme en pacifisme) is een stroming binnen het anarchisme die tegen iedere vorm van geweld is, ofwel volledige geweldloosheid voorstaat.
Anarchopacifisten streven naar een utopische, vreedzame samenleving waarin mensen zichzelf organiseren, een samenleving zonder dwang of macht, maar wel met plichten en gedrevenheid. Zij proberen dit te bereiken door hun idealen in de praktijk vorm te geven. Voor een anarchopacifist kan het doel nooit de middelen heiligen. Het doel is het middel.

INDIVIDUALISTISCH anarchisme>
Het individualistisch anarchisme (ook wel filosofisch anarchisme of liberaal anarchisme) is een (historische) stroming binnen het anarchisme waarbij het individu centraal staat en elke vorm van staatsgezag of andere autoriteit wordt afgewezen.
LIBERTARISCH socialisme>

anarcho-primitivisme
groen anarchisme
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Doe mee en voer actie!

  • Jaja, zelfs vanachter je pc kun je (lui)actie voeren! Onderteken petities bij Milieu/Dieren- bschermings websites. Of stuur naar vrienden of wie dan ook diverse (verdiende) unieke Wallpapers en bureaubladachtergronden. >http://www.haagsedieren bescherming.nl >http://www.greenpeace.nl >http://www.bontvoordieren.nl >http://www.wspa.nl zo zijn er nog wel meer.... Elk Ministerie wat wordt overspoeld met Internationale Handtekeningen acties zullen zeker 2x gaan nadenken! Op deze sites staan dan ook: Succesverhalen, dankzij JULLIE!

Deel je info!

  • Spreekt voor zich tog..?? Heb jij nog interressante info voor op Actie Sites als deze? =============================== ernzd@hotmail.com =============================== Alles mag! Zolang je maar een realis- tische kijk hebt op deze wereld die bewoond wordt door de grootste parasiet...>> De Mens!

Contact

  • kontakt zoeken om me af te zeiken of me te steunen, dan moet je hier zijn.. ook voor ideeen natuurlijk! >>ernzd@hotmail.com<<

kraken gaat door!!!

  • korte trip in Squatting NL

Copyright 2002-2019