» Amerika als wereldleider??>>>>>
Foto -AMERIKA ALS LEIDER??????

De Verenigde Staten zijn oppermachtig.Zelfs aan vrienden en bondgenoten laat Amerika dat steeds vaker fijntjes weten.
Bij haar vijanden roept Amerika nieuwe haat op. Bij haar vrienden bevreemding en vaak afkeer. Weerzin tegen de volstrekt kritiekloze volgzaamheid van het Amerikaanse volk jegens de leiders.Bush verwacht alles van de wereld. Maar de wereld hoeft niets van hem te verwachten.Bush heeft op basis van de macht van de VS zijn steun voor de aanval op Irak verworven. Macht doet anderen slikken. Zij willen zich niet ook de haat van de machtigste staat ter wereld op de hals halen. Ze stemmen in uit angst, niet uit overtuiging.
Maar angst wekt woede. Toegeven aan angst wekt schaamte. Opgelegde schaamte is vernederend. Vernederingen en woede voeden een verlangen tot weerstand. Het verlangen tot weerstand roept wraakzucht en haat op. En dus ook terrorisme. De huidige Amerikaanse acties zijn dus een krachtige voedingsbodem voor nieuw terrorisme. Dat mag toch eigenlijk niet het resultaat zijn.Is Bush een leider? Ja, hij heeft een leiderschapspositie. Ja, hij heeft macht.Waar hij internationaal zijn doelen wil verwezenlijken kiest hij voor de weg van de macht.Steun doet ertoe, dus steun wordt internationaal gezocht. Waar steun uitblijft wordt de opponent irrelevant verklaard. Alleen de steun van de steuners doet ertoe. Een tamelijk verstoorde, zo niet gestoorde, omgang met de werkelijkheid lijkt mij. Alleen iemand met heel veel macht kan zich zoiets permitteren, een ander niet. Drijven op macht is een teken dat leiderschap ontbreekt.
Is Bush een internationaal geziene leider? Nee. Velen zijn met hem, omdat niet met hem zijn schadelijk voor henzelf is. Veel zijn niet met hem omdat ze zijn denkbeelden niet delen.Hij wil een Amerikaanse wereldmacht, al kost het duizenden of miljoenen mensenlevens, Irak en alle eerdere oorlogen is om die positie te bereiken met strategische oorlogvoering op strategische plekken, hoofdonderwerpen: MACHT, OLIE, DOLLARS, LEGER

-DEMOCRATIE???????
Democraat: iemand die vooral tegen die dictaturen is waaraan hij niets kan verdienen.
Democratie: samenwerking van mensen die elkaar bestrijden.
Wat is democratie? Democratie is georganiseerd wantrouwen.
Democratie: de vrijheid je eigen verdrukker te kiezen.
Democratie: de meest luxueuze vorm van kapitalisme.
Democratie is de wil van het volk. Elke morgen lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.

De jaarlijkse presidentiële speech van G.W.Bush baadde in een woordenschat van « vrijheid en democratie », die een brutale agenda moet verbergen van eindeloze oorlogen, globale dominantie en van de afbraak van wat nog overblijft aan vrijheidsgevoelens en wereldvrede..
"THERE IS NO VALUE IN FREEDOM, WHEN THE PRICE IS VIOLENCE!" (Crass)
In een periode van groeiende werkloosheid en stijgende levenskosten, is het de bedoeling van de ploeg Bush om de uitgaven voor onderwijs te doen dalen, voor huisvesting en gezondheidszorg, terwijl ie nog ‘s een nieuwe 80 miljard dollar vraagt om de oorlog tegen het Iraakse volk te financieren. Er werd al meer dan 150 miljard aan deze oorlog uitgegeven. Op datzelfde moment worden hospitalen gesloten, zijn de scholen overbevolkt, verdwijnen er jobs, en de federale en lokale budgetten worden met een enorm deficit geconftonteerd. Onder deze Bush regering is er gewoonweg geen geld beschikbaar om de mensenlijke noden te lenigen.
"give us food, not bombs!"
Bush zei : « We zullen alle vrijheden waarover wij beschikken aan onze kinderen doorgeven, met als voornaamste het vrij zijn van angst ». Nochtans is zijn enige verkoopproduct angst en repressie.Vandaag brengt de regering Bush ‘democratie’ in Irak met bommen, kogels, munitie met verarmd uranium, en folterkamers van Abu Ghraib.Meer dan 100.000 Irakezen werden al gedood.Bush zei : « We willen geen artificiële kalender hanteren om weg te gaan uit Irak », want inderdaad de regering plant een permanente bezetting. De neoconservatieve kringen rond Bush hebben al lang dergelijke militaire bezetting voor ogen, om de olietoevoer te controleren, en om van daaruit aanvalsoperaties op te kunnen zetten tegen andere landen zoals Syrië en Iran. Het Pentagon bouwt 14 permanente militaire basissen in Irak. Bush wil geen kalender hanteren gewoon omdat hij niet van plan is ooit nog weg te gaan. VS ondernemingen zoals Halliburton en Bechtel, die nu al miljarden winst hebben gemaakt, plannen om hun greep op de Iraakse economie en meer bepaald de grote oliereserves, te verstevigen! Hoe BLIND kan de rest van de wereld zijn?
Naast de permanente bezetting van Irak gaf Bush ook een lijst van niet doelwitten van de VS agressie. Bush maakte nog maar ‘s gebruik van de gekende maar in diskrediet gebrachte beschuldiging van bezit van massavernietigingswapens, toen hij duidelijk maakte dat de bevolking van Iran, Syrië en Noord-Korea het zelfde lot wacht als de bevolking van Irak indien het aan hem zou liggen. «We moeten regimes aanpakken die verder gaan met het onderdak bieden aan terroristen en met het ontwikkelen van massavernietigingswapens.» Dezelfde verantwoording, die achteraf een klare leugen bleek, werd gebruikt voor de oorlog tegen Irak.
Martin Luther King jr meent dat de Vs regering «de grootste verspreider van geweld is in de wereld ». Haar doodseskaders zijn aan het werk in Colombia. De stad Miami is een terroristische uitvalsbasis tegen Cuba. De Vs hebben de grootste reserve ter wereld aan massavernietigingswapens : illegale chemische, biologische en nucleare wapens.
De herverkiezing van Bush vormt een blamage voor de Amerikaanse democratie en een gevaar voor de samenhang van het Westen. Nadat hij eerst in 2000 het presidentschap binnen zijn partij heeft gekocht en vervolgens met hulp van het Hooggerechtshof heeft gestolen, heeft hij de prolongatie ervan nu bij elkaar gelogen. Het zelfreinigende vermogen van het Amerikaanse systeem blijkt minimaal. In geen enkel beschaafd land zou het denkbaar zijn dat een regeringsleider die onder valse voorwendselen een oorlog begint die in chaos resulteert door het electoraat in zijn ambt wordt bevestigd. Ondanks Guantanamo Bay en Abu Ghraib wordt die oorlog aan de bevolking verkocht als een politiek en moreel succes.
Zodoende verkeert driekwart van het Republikeinse electoraat niet alleen in de veronderstelling dat de massavernietigingswapens gevonden zijn, maar ook dat bewezen is dat Saddam Hoessein achter 11 september zat. Zoals Goebbels al zei: alleen de grote leugen wordt geloofd.
Na de eerste seksuele avontuurtjes van Clinton is Bush mede op dat ticket het Witte Huis binnengekomen: zijn morele integriteit. Keer op keer wordt dit door zijn achterban benadrukt, die het kennelijk ernstiger vindt wanneer iemand zijn vrouw bedriegt dan wanneer hij de wereld ontwricht. De Verenigde Staten worden in toenemende mate een streng-religieus land, dat fundamentalistische trekken begint te vertonen, en daar scheiden de Europese en Amerikaanse wegen. Veertig procent van de Amerikanen gelooft inmiddels dat de bijbelletterlijk van A tot Z waar is.
Het daaruit voortvloeiende intolerante anti-moderne wereldbeeld begint steeds bedenkelijker gevolgen te hebben. De vrijheid van wetenschap staat zwaar onder druk, omdat sommige bevindingen niet stroken met de religieuze dogma's van de Republikeinen.En dat Bin Laden en Bush niet alleen over particulier wapenbezit en de doodstraf, maar ook over abortus en seks voor het huwelijk eender denken, is geen toeval...[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Doe mee en voer actie!

  • Jaja, zelfs vanachter je pc kun je (lui)actie voeren! Onderteken petities bij Milieu/Dieren- bschermings websites. Of stuur naar vrienden of wie dan ook diverse (verdiende) unieke Wallpapers en bureaubladachtergronden. >http://www.haagsedieren bescherming.nl >http://www.greenpeace.nl >http://www.bontvoordieren.nl >http://www.wspa.nl zo zijn er nog wel meer.... Elk Ministerie wat wordt overspoeld met Internationale Handtekeningen acties zullen zeker 2x gaan nadenken! Op deze sites staan dan ook: Succesverhalen, dankzij JULLIE!

Deel je info!

  • Spreekt voor zich tog..?? Heb jij nog interressante info voor op Actie Sites als deze? =============================== ernzd@hotmail.com =============================== Alles mag! Zolang je maar een realis- tische kijk hebt op deze wereld die bewoond wordt door de grootste parasiet...>> De Mens!

Contact

  • kontakt zoeken om me af te zeiken of me te steunen, dan moet je hier zijn.. ook voor ideeen natuurlijk! >>ernzd@hotmail.com<<

kraken gaat door!!!

  • korte trip in Squatting NL

Copyright 2002-2018